Vài nét về hồ chí minh

      7

Hồ Chí Minh ( 1890-1969 ) hiện ra trong gia đình nhà nho nghèo yêu nước ở nam Đàn - Nghệ An . Người sinh trưởng trong hoàn cảnh nước mất nhà tan , nước ta bị thực dân Pháp đô hộ , các phong trào yêu nước nổ ra mạnh mẽ nhưng đều thất bại , nhân dân ta một cổ hai tròng , sống vào nô lệ , lầm than .

Bạn đang xem: Vài nét về hồ chí minh

-Con người :

Từ nhỏ , Người đã thông minh lanh lợi , thương xót đồng bào , ‎ thức cao độ về nền độc lập dân tộc , sớm thâm nhập các phong trào yêu nước của thanh niên , khao khát quyết tâm tìm ra con đường cứu nước cứu dân .

-Những hoạt động chính :

1911 : Ra đi tìm đường cứu nước .

1919 : Đưa bản yêu sách của nhân dân An nam giới đến hội nghị Véc-xai .

1920 : gia nhập thành lập ĐCS Pháp .

1925 : Thành lập nhiều tổ chức cách mạng như : Việt phái mạnh thanh niên cách mạng đồng chí hội , Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông .

1930 : Chủ tọa hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản nước ta , địa điểm tại Hương Cảng , thành lập ĐCS nước ta .

1941 : Về nước hoạt động , thành lập Mặt trận Việt Minh , trực tiếp lãnh đạo cách mạng vào nước , lãnh đạo Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thắng lợi .

1946 : Được bầu làm Chủ tịch nước Việt phái mạnh Dân chủ cộng hòa .

1946-1969 : Đảm nhiệm chức vụ cao nhất vào Nhà nước , lãnh đạo toàn dân thắng lợi trong nhì cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ .

1990 : Được UNESCO suy tôn là " Anh hùng giải phóng dân tộc , nhà văn hóa lớn"

II. Quan điểm sáng tác

1.Hồ Chí Minh coi văn học nghệ thuật là vũ khí chiến đấu lợi hại , phụng sự cho sự nghiệp cách mạng .

Quan điểm này thể hiện rõ trong nhì câu thơ :

Nay ở trong thơ nên có thép

Nhà thơ cũng phải biết xung phong ( cảm tưởng đọc Thiên gia thi )

Năm 1951 , Người cũng khẳng định trong Thư gửi các họa sỹ : " Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận . Anh chị em là chiến sỹ trên mặt trận ấy"

2.Hồ Chí Minh rất coi trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học .

- Tính chân thật được coi là thước đo giá trị của văn chương . Tính chân thật: cảm xúc chân thật, phản ánh hiện thực xác thực.

- Tính dân tộc: nội dung hướng vào đời sống cách mạng toàn dân tộc, hình thức ngôn ngữ trong sáng, phát huy "cốt cách dân tộc", đồng thời đề cao sự sáng tạo.

3.Khi cầm bút , Hồ Chí Minh luôn xuất phát từ mục đích , đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm . Người nêu khiếp nghiệm trước lúc viết văn cần trả lời các câu hỏi : Viết để làm gì ? Viết mang đến ai ? trước rồi mới trả lời các câu hỏi Viết cái gì ? Viết như thế nào ?

Nhận xét :

Đây là quan liêu điểm sáng tác tiến bộ , vừa đảm bảo tính nghệ thuật của văn chương , vừa gắn văn chương với đời sống thực tế của nhân dân , dân tộc .

Quan điểm sáng tác này trở thành định hướng sáng tác đến các văn gnheej sỹ nước ta và góp phần không nhỏ trong việc thực hiện những nhiệm vụ thời đại , đất nước .

III. Di sản văn học .

Nhận xét tầm thường :

Hồ Chí Minh để lại một di sản văn học lớn lao về tầm vóc , phong phú về thể loại , đa dạng về phong cách , sâu sắc về nội dung tư tưởng , sáng tạo độc đáo về phương diện nghệ thuật . Tác phẩm của Người tập trung ở 3 thể loại : văn chính luận , truyện kí và thơ ca .

1.Văn chính luận .

- Mục đích : đấu tranh chính trị , tiến công trự diện kẻ thù , thức tỉnh , giác ngộ quần chúng , thực hiện những nhiệm vụ cách mạng của dân tộc qua những chặng đường lịch sử .

- Đặc điểm : ngòi bút chính luận của Người rất sắc sảo , linh hoạt , có sức thuyệt phục , ngôn từ chính xác , hùng hồn , giàu tính trí tuệ và tính luận chiến .

- Tác phẩm tiêu biểu :

Các bài báo với bút danh Nguyễn Ái Quốc đăng trên các báo Pháp như tờ Nhân đạo , Người cùng khổ , Đời sống thợ thuyền , ...

Xem thêm: Tham Quan Làng Tre Phú An Bình Dương, Tham Quan Làng Tre Phú An

Bản án chế độ thực dân Pháp : Tố cáo tội ác , chính sách tàn bạo của của thực dân Pháp ở thuộc địa và nêu lên những nỗi khổ của nhân dân do chính sách đó gây ra.

Tuyên ngôn độc lập : Tuyên bố nền đọc lập tự bởi và thành lập nước Việt nam dân chủ cộng hòa .

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến : Thể hiện tiếng gọi cứu nước cứu dân thiết tha trong giờ phút Tổ quốc gặp nguy nan .

Di chúc : Lời căn dặn chân tình , thiết tha , vừa sở hữu định hướng chiến lược phát triển đất nước vừa thấm đượm tình yêu thương đồng bào .

2. Truyện và kí .

- đặc điểm : Ngắn gọn , sắc sảo , kết cấu độc đáo , giàu tính trí tuệ , ‎ tưởng thâm thúy .

- tác phẩm truyện tiêu biểu : pa ri , Vi hành , Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu , ...

- tác phẩm kí tiêu biểu : Nhật kí chìm tàu , Vừa đi đường vừa kể chuyện , ...

3. Thơ ca .

- Đặc điểm : là lĩnh vực nổi bật vào giá trị sáng tạo văn chương của Hồ Chí Minh , ngôn ngữ giản dị mà hàm súc , vừa cổ điển vừa hiện đại , vừa kết hợp chất trữ tình cách mạng vừa dằm thắm với cảm hứng anh hùng ca của thời đại .

- Tác phẩm tiêu biểu :

Nhật kí trong tù : 133 bài , phản ánh tâm hồn và nhân cách cao đẹp của người chiến sỹ cách mạng trong hoàn cảnh lao tù , chan chứa tình cảm nhân đạo , là tập thơ tiêu biểu nhất của Người .

Thơ Hồ Chí Minh : 86 bài

Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh : 36 bài

IV. Phong cách nghệ thuật .

- Phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống gia đình , môi trường văn hóa , hoàn cảnh sống -hoạt động cách mạng , cá tính và quan tiền điểm sáng tác của Người .

- Văn thơ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh có phong cách độc đáo , đa dạng mà thống nhất , kết hợp sâu sắc nhuần nhị giữa chính trị và văn chương , giữa tư tưởng và nghệ thuật , giữa truyền thống và hiện đại .

Mỗi thể loại lại có phong cách độc đáo riêng .

- Văn chính luận : bộc lộ tư duy sắc sảo , giàu tri thức văn hóa , gắn lí luận với thực tiễn , giàu tính luận chiến , đa dạng về bút pháp , giọng văn hùng hồn dõng dạc .

- Truyện và kí : giàu chất trí tuệ , tính hiện đại , tính chiến đấu , ngòi bút chủ động , sáng tạo , khi vận dụng lối kể chân thực , khi châm biếm sắc sảo tinh tế , thâm thúy .

- Thơ ca : phong cách đa dạng , vừa cổ điển vừa hiện đại , nhiều bài cổ thi hàm súc uyên thâm , nhiều bài vận dụng nhiều thể thơ phục vụ có hiệu quả mang lại nhiệm vụ cách mạng .

V. Kết luận .

- Văn thơ của Hồ Chí Minh có tác dụng lớn lớn đến quá trình phát triển của cách mạng Việt phái nam , có vị trí quan lại trọng trong lịch sử văn học và đời sống tinh thần dân tộc .

- Hồ Chí Minh đã để lại một di sản văn chương vô cùng quí giá với nhiều bài học và giá trị tinh thần cao quí mà nổi bật nhất là tấm lòng sâu sắc yêu thương , tâm hồn cao cả , tinh thần đấu tranh đòi quyền sống , quyền độc lập tự do của cả dân tộc .