Sao em bỏ anh đi anh nào có tội tình gì

      6
Sao em bỏ ra đi anh nào có tội tình gì?Sao em ném ra đi anh nào có lỗi lầm chi?Sao em bỏ ra đi để anh thương nhớ hoài ôm kỷ niệm.Buồn lên mấy nẻo tán tỉnh và hẹn hò em biết không?Sương khuya lạnh đôi vai trở về thui thủi một mình.Ưu tư nặng con tim anh bi lụy thao thức cả đêm.Sao em ném ra đi xem nhẹ anh giữa mẫu đời xuôi ngược.Giờ đây đã mất nhau rồi tình mồ côi.Trong trơ trọi trong nỗi nhức vùi,anh chợt biết rằng tội anh nghèo rớt trái mồng tơi.Mà leo thang vướng tua tình rồi,nên ngã giữa đời ôm trái sầu buồn đối kháng côi.Anh sở hữu tội ham mê cần đường yêu thương lạc nẻo về.Anh sở hữu tội yêu em khi đời anh trắng bàn tay.Nay em chi ra đi đèn tối hiu hắt sầu ngơ ngẩn buồn.Buồn lên mấy nẻo con đường tình bi thương nào nguôi.

Bạn đang xem: Sao em bỏ anh đi anh nào có tội tình gì


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cập Nhật Bản Đồ Các Quận Sài Gòn, Bản Đồ Các Quận Tp Hcm Rõ Nét Nhất 2021

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.