Phòng hội nghị khách sạn hcm

      38
*
*
*
*
*
*
*
ROOM NAMETheaterU-shaped roomMeeting roomClassroomBanquet hallHeightSurface
Grvà Hall 450 120 - 220 350-450 - 405
Chavigny Hall 200 50-70 - 100 120 - 236
Lavender 42 - - 24 - - 50
Lavender 1 120 40 - 80 80 - 159
Lavender 2 - - 8 - - - 15
Lavender 3 50 25 - 30 50 - 70
Lavender 4 40 20 - 25 40 - 50
Rendez-vous - - 18 - - - 70

Bạn đang xem: Phòng hội nghị khách sạn hcm

*

*
Rendez-vous
Lavender 4

Xem thêm: Tình Yêu Màu Nắng (Acoustic Version), Tình Yêu Màu Nắng

*
Lavender 3
*
Lavender
Địa chỉSố 8 mặt đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố TP HCM, VN Điện thoại(84-28) 3915.5555 Fax(84-28) 3827.3047 E-mail info