Những câu nói hay bằng tiếng anh về học tập

      8

Học tập không có bất cứ giới hạn về nhỏ người, không gian hay thời gian. Học tập vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ và quyền lợi của nhỏ người. Tuy nhiên, câu hỏi học luôn yên cầu sự nỗ lực cố gắng và quyết chổ chính giữa cao của nhỏ người. Số đông câu châm ngôn tiếng anh về học tập tập dưới đây rất có thể giúp các bạn có ý chí rộng trong việc học đấy:

*

CHÂM NGÔN TIẾNG ANH tốt VỀ HỌC TẬP

The most beautiful thing about learning is that no one take that away size you.

Bạn đang xem: Những câu nói hay bằng tiếng anh về học tập

Điều hoàn hảo nhất của việc học tập là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn.

Study not what the world is doing, but what you can bởi vì for it.

Học không phải về việc thế giới đang làm cho gì, nhưng mà là phần lớn gì bạn có thể làm đến nó.

Adventure is the best way lớn learn.

Trải nghiệm là phương pháp học xuất sắc nhất.

Once you stop learning, you’ll start dying.

Một lúc bạn dứt học tập thì bạn sẽ chết.

Study the past if you would define the future.

Học về vượt khứ nếu bạn có nhu cầu định nghĩa tương lai.

Learning is the eye of the mind.

Học tập là nhỏ mắt của trí tuệ.

If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.

Nếu bạn không muốn học, không ai hoàn toàn có thể giúp bạn. Nếu khách hàng quyết trọng điểm học, ko ai có thể ngăn cản các bạn dừng lại.

You learn something everyday if you pay attention.

Bạn luôn luôn học được thứ gì đấy mỗi ngày nếu bạn để ý.

Xem thêm: Bảo Tàng Hồ Chí Minh Tại Bến Nhà Rồng Bảo Tàng Hồ Chí Minh, Bến Nhà Rồng

Never stop learning because life never stop teaching.

Đừng lúc nào ngừng học hành vì cuộc sống không lúc nào ngừng dạy.

What we learn with pleasure we will never forget.

Những gì chúng ta học được với việc thoải mái bọn họ sẽ không khi nào quên.

It’s what we think we know keep us from learning.

Chính gần như gì họ nghĩ tôi đã biết kéo chúng ta ra khỏi vấn đề học.

Learning is the treasure that will follow its owner everywhere.

Học tập là một kho báu đi theo người chủ của nó tới hồ hết nơi.

Education is the most powerful weapon we use khổng lồ change the world.

Giáo dục là vũ khí dạn dĩ nhất họ sử dụng để thay đổi thế giới.

Live as if you were khổng lồ die tomorrow, learn as if you were to lớn live forever.

Sống như thể các bạn sẽ chết ngày mai, học như thể bạn sẽ sống mãi mãi.

A wise man can learn from a foolish question, và then a fool can learn more from a wise answer.

Một tín đồ thông thái hoàn toàn có thể học trường đoản cú một câu hỏi ngớ ngẩn, và tín đồ ngớ ngẩn có thể học nhiều hơn thế từ một câu vấn đáp thông thái.

Để minh chứng việc học không tồn tại giới hạn, bạn thử quan sát lại xem, bao gồm phải qua hầu như câu cham ngon tieng anh ve sầu hoc tap trên, bạn cũng đã học thêm được không ít từ vựng và cấu tạo tiếng Anh new rồi đúng không? Không khi nào thiếu con kiến thức cho bạn học, cái rất có thể thiếu chỉ là sự việc quyết tâm của người sử dụng mà thôi.