Khách sạn mường thanh luxury nha trang

      15

*
*

2> Căn hộ Mường Thanh 2 chống ngủ phía phố với diện tích s là 48,6 m vuông để được 2 giường phệ cũng làm việc được 4 khủng và 2 bé xíu dưới 6 tuổi. Căn này tuy hướng phố cơ mà phòng lại có bacony

*
*

3> Căn hộ Mường Thanh 2 giường hướng biển khơi với diện tích s là 45 m vuông, gồm 2 giường lớn ở được 4 người. Hướng nhìn ra đại dương Nha trang đẹp bắt buộc tả.

*
*

4> Căn hộ Mường Thanh 2 chóng hướng phố với diện tích là 46 m vuông, tất cả 2 giường phệ ở được 4 tín đồ nhưng phía là phố nên giá tốt hơn hướng biển

*
*

5> Căn hộ Mường Thanh 1 giường hướng biển cả với diện tích s là 45 m vuông có một giường hướng hải dương ở được 2 khủng và 1 em bé bỏng dưới 6 tuổi

*

6> Căn hộ Mường Thanh 1 giường hướng phố có một giường khủng ở được 2 mập và 1 bé dưới 6 tuổi, hướng phòng chú ý ra phố.