Mưa bên chồng có làm em khóc

      31
ghi nhớ em các nhưng chẳng nói Nói ra các cũng vậy thôi Ôi đớn đau đã những rồi Một lời thêm càng bi thương thêm Còn hẹn gì? Biết bao lần em vẫn hứa hẹn cho các rồi lại quên Anh lên tiếng ai hiện nay Ngày còn đây người còn đây cuộc sống thường ngày nào chờ Này em hỡi tuyến đường em đi đó con phố em từ đó Sẽ gửi em sang đâu Mưa mặt chồng, có làm em khóc, gồm làm em nhớ phần đông khi mình mặn nồng. Này em hỡi con phố em đi đó, tuyến phố em theo đó Đúng tuyệt sao em? cách nhau rồi Thiên đường thôi lỡ mang đến thần tiên chấp cánh Xót đau bạn tình yêu thích Suốt con đường ai dìu lối Hãy yêu không ít người dân em tôi Xin gởi em Một lời chào, một lời thương, một lời yêu thương Lần sau cuối

Bạn đang xem: Mưa bên chồng có làm em khóc


Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cuộc Đời Tôi Rồi Sẽ Đi Về Đâu

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.