Lòng mẹ 2

      4
Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai. Gió gửi man mác gợi hồ hết u sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi. Chiều ni ra đứng nơi đây. Gió lạnh lòng mang nỗi nhớ. Bà mẹ già chờ bé ngồi đếm lá rơi. Đếm bao nhiêu lá mà con chưa về. Thời xưa con bé nhỏ ngây thơ. Bà bầu hay âu yếm bên con. Bà mẹ bảo chị em thương con nhiềụ Thu xưa quan sát lá rơi hoài. Yêu thương con chị em trông con về. Chờ ý muốn tin con ngày tháng. Lòng đầy lo đau buồn nhớ. Bao lá thu rơi mà bé chưa về. Chiều ni ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ thắm tuôn trào. Thời xưa con nhỏ bé ngây thơ. Mà nay con đang ra đi. Chị em già chờ hy vọng con về.

Bạn đang xem: Lòng mẹ 2


Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Khách Sạn 2 Sao Đà Lạt - Top 20 Ở Gần Trung Tâm Thành Phố Tốt Nhất 2021

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.