Lưu tên người yêu bằng tiếng anh

      15

Sau khi bài bác biệt danh cho những người yêu ra mắt, đa số chúng ta email và ước ao Eliz viết thêm về biệt danh cho tất cả những người yêu bởi tiếng Anh. 


Thứ nhất bởi vì tên giờ đồng hồ Anh nghe khôn xiết xịn sò.

Tiếp mang lại tiếng Anh là ngữ điệu toàn cầu.

Nhưng khía cạnh khác này lại là ngữ điệu rất riêng. Cái brand name Eliz của bản thân cũng vậy, yêu cầu không làm sao