Lại một người ra đi mãi mãi từng nỗi nhớ

      39
Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát... Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Bạn đang xem: Lại một người ra đi mãi mãi từng nỗi nhớ cuốn theo đêm dài

Lại 1 đêm, lại 1 đêm nữaTôi ngồi ôm bóng tối mình tôiLại 1 lần nữa yêu thương xa rồiTôi lại ngồi khóc mình tôi biết thôiLại 1 người ra đi mãi mãiTừng nỗi nhớ cuốn theo đêm dàiChợt lòng bỗng thấy cô đơn lẻ loiTôi lại ngồi khóc cho cuộc tình tôi.ĐK:Nào tôi có dối gian khi tôi yêu e hỡi ngườiMà nhận lấy với tôi nay chỉ thấy buồn thôiTôi sẽ không trách ngườiCũng không trách cho cuộc đờiVì tình yêu chắc chưa đến với tôiVà cầu chúc cho em Em luôn yên vui bên ngườiThật hạnh phúc nghe emAnh sẽ thấy thật vuiAnh sẽ luôn nguyện cầuChúc phúc cho 2 ngườiVà hãy luôn luôn tươi cườiĐừng như tôi !Lại 1 đêm, lại 1 đêm nữaTôi ngồi ôm bóng tối mình tôiLại 1 lần nữa yêu thương xa rồiTôi lại ngồi khóc mình tôi biết thôiLại 1 người ra đi mãi mãiTừng nỗi nhớ cuốn theo đêm dàiChợt lòng bỗng thấy cô đơn lẻ loiTôi lại ngồi khóc cho cuộc tình tôi.ĐK:Nào tôi có dối gian khi tôi yêu e hỡi ngườiMà nhận lấy với tôi nay chỉ thấy buồn thôiTôi sẽ không trách ngườiCũng không trách cho cuộc đờiVì tình yêu chắc chưa đến với tôiVà cầu chúc cho em Em luôn yên vui bên ngườiThật hạnh phúc nghe emAnh sẽ thấy thật vuiAnh sẽ luôn nguyện cầuChúc phúc cho 2 ngườiVà hãy luôn luôn tươi cườiĐừng như tôi !Lại 1 đêm, lại 1 đêm nữaTôi ngồi ôm bóng tối mình tôiLại 1 lần nữa yêu thương xa rồiTôi lại ngồi khóc mình tôi biết thôiLại 1 người ra đi mãi mãiTừng nỗi nhớ cuốn theo đêm dàiChợt lòng bỗng thấy cô đơn lẻ loiTôi lại ngồi khóc cho cuộc tình tôi.ĐK:Nào tôi có dối gian khi tôi yêu e hỡi ngườiMà nhận lấy với tôi nay chỉ thấy buồn thôiTôi sẽ không trách ngườiCũng không trách cho cuộc đờiVì tình yêu chắc chưa đến với tôiVà cầu chúc cho em Em luôn yên vui bên ngườiThật hạnh phúc nghe emAnh sẽ thấy thật vuiAnh sẽ luôn nguyện cầuChúc phúc cho 2 ngườiVà hãy luôn luôn tươi cườiĐừng như tôi !
*

lai 1 dem, lai 1 dem nuatoi ngoi om bong toi minh toilai 1 lan nua yeu thuong xa roitoi lai ngoi khoc minh toi biet thoilai 1 nguoi ra di mai maitung noi nho cuon theo dem daichot long bong thay co don le loitoi lai ngoi khoc cho cuoc tinh toi.dk:nao toi co doi gian khi toi yeu e hoi nguoima nhan lay voi toi nay chi thay buon thoitoi se khong trach nguoicung khong trach cho cuoc doivi tinh yeu chac chua den voi toiva cau chuc cho em em luon yen vui ben nguoithat hanh phuc nghe emanh se thay that vuianh se luon nguyen cauchuc phuc cho 2 nguoiva hay luon luon tuoi cuoidung nhu toi !lai 1 dem, lai 1 dem nuatoi ngoi om bong toi minh toilai 1 lan nua yeu thuong xa roitoi lai ngoi khoc minh toi biet thoilai 1 nguoi ra di mai maitung noi nho cuon theo dem daichot long bong thay co don le loitoi lai ngoi khoc cho cuoc tinh toi.dk:nao toi co doi gian khi toi yeu e hoi nguoima nhan lay voi toi nay chi thay buon thoitoi se khong trach nguoicung khong trach cho cuoc doivi tinh yeu chac chua den voi toiva cau chuc cho em em luon yen vui ben nguoithat hanh phuc nghe emanh se thay that vuianh se luon nguyen cauchuc phuc cho 2 nguoiva hay luon luon tuoi cuoidung nhu toi !lai 1 dem, lai 1 dem nuatoi ngoi om bong toi minh toilai 1 lan nua yeu thuong xa roitoi lai ngoi khoc minh toi biet thoilai 1 nguoi ra di mai maitung noi nho cuon theo dem daichot long bong thay co don le loitoi lai ngoi khoc cho cuoc tinh toi.dk:nao toi co doi gian khi toi yeu e hoi nguoima nhan lay voi toi nay chi thay buon thoitoi se khong trach nguoicung khong trach cho cuoc doivi tinh yeu chac chua den voi toiva cau chuc cho em em luon yen vui ben nguoithat hanh phuc nghe emanh se thay that vuianh se luon nguyen cauchuc phuc cho 2 nguoiva hay luon luon tuoi cuoidung nhu toi !