Kinh nghiệm du lịch bụi thái lan

      8

Ai thì mình lừng chừng nhưng riêng biệt với team mê xê dịch bầy mình thì xuất ngoại giải ngố được xem là mục tiêu tồn tại cho tới thời điểm này. Làm gì làm, trước lúc cưới bà xã gả ông xã thì buộc phải đi quốc tế một lần nhằm “rửa phèn” những mày ạ! anh em nào thuộc chí phía thì chấm phát nào. Nhưng mà ý muốn xuất ngoại đâu phải dễ, trước tiên là chi phí đâu?!? chi phí thì chắc không có ai thiếu nhưng những thì không có