Khách sạn intercontinental asiana saigon tuyển dụng

      14
Tại đây là các Quảng cáo vấn đề làm tương xứng với search kiếm của bạn. cialiskka.com có thể được phần nhiều nhà tuyển dụng này trả phí để giúp người tra cứu việc sử dụng cialiskka.com miễn phí. cialiskka.com xếp hạng Quảng cáo vấn đề làm dựa trên thù lao nhưng mà nhà tuyển chọn dụng trả cho cialiskka.com với mức độ phù hợp, ví dụ như thuật ngữ search kiếm của bạn và chuyển động khác trên cialiskka.com. Để hiểu thêm thông tin, hãy xem cơ chế quyền riêng tứ cialiskka.com
At least 2 years experience as storekeeper at a reputable hotel. Kitchen Storekeepers work closely in maintaining the quality and quantity control of all food…
Participating job training, skill training by international hotel standards. Have thorough knowledge of hotel facilities including the timings, charges, cuisine…
Fully in charge of the day khổng lồ day purchases for all departments in the hotel. Demonstrated ability khổng lồ interact with customers, employees và third parties that…
Observing hotel rules & regulations. Be responsible in keeping our property safe và secure, lớn participate in any hotel activity related to lớn Fire Life safety.

Bạn đang xem: Khách sạn intercontinental asiana saigon tuyển dụng


Ensure that the hotel fulfills all compliance requirements. Lớn comply with the regulations of the hotel, to ensure labor safety, proactively participate in…
Demonstrated ability to lớn interact with customers, employees, and third parties that reflects highly on the hotel, the brand, & the Company.
Manage hotel food & beverage marketing programmes & participate in and maintain system-wide food & beverage marketing programmes và promotions.
Monitor all aspects pertaining to the control of the hotel’s food cost. Supervise the main / outlet kitchen in the preparation và presentation of all food…
Log security incidents and accidents in accordance with hotel’s requirements. Keep the waste factor in the hotel at a minimal level.
Demonstrated ability to interact with customers, employees và third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Du Lịch Hà Giang 2021, Các Địa Điểm Du Lịch Tại Đồng Văn


Assist with heavy packages, coats, suitcase, etc. Being alert to give assistance courteously and quickly, before having to lớn be asked.
Be responsible in keeping our property safe và secure, to lớn participate in any hotel activity related to lớn Fire Life safety.
Cooperates, coordinates and communicates with other hotel departments as required. Promotes inter-hotel sales and in-house facilities.
7 years minimum in five star hotel or fine dining restaurant. Monitor the hotel kitchens operating costs & implements corrective pro-active action where…
Ensures that all drinks & cocktails are prepared according khổng lồ standard recipes, cards and hotel standards. Company trip once a year + Joining party.
Khi tạo thông tin việc làm, bạn chấp nhận với Điều khoản của chúng tôi. Chúng ta cũng có thể thay đổi setup chấp thuận của mình bất kỳ lúc nào bằng cách hủy đăng ký, hoặc như được trình bày cụ thể trong điều khoản của bọn chúng tôi.