Huyện côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu

      48
Alternative sầu Names:Type:cialiskka.com Region:Region:Latitude:Longitude:Lat/Long (dec):
Con Son, Côn Sơn, GJac khu hanh khô chinc Con GJao, Iles de Poulo Condore, Poulo Condor, Poulo Condore, Puvệ sinh Kondor, Puvệ sinh Kondor Islands, Pulo Condore Group, Îles de Poulo Condore, Đặc khu vực hành chính Côn Đảo
Islands - tracts of lvà, smaller than a continent, surrounded by water at high water
Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam
Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Vietnam
8° 41" 5" N
106° 36" 28" E
8.68497,106.60781

LocalityLatitudeLongitudeDistanceBearing
Bà Rịa Granite Quarry, Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam10° 30" 43" N107° 8" 29" E211.4km (131.4 miles)
Đát Đo, Đất Đỏ District, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam10° 28" 40" N107° 18" 27" E213.6km (132.7 miles)
Đát Đo crater quarry, Đát Đo, Đất Đỏ District, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam10° 30" 14" N107° 16" 18" E215.0km (133.6 miles)
Than Tam Quarry, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam10° 33" 50" N107° 4" 41" E215.2km (133.7 miles)
Tân Châu quarry, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam10° 32" 43" N107° 9" 56" E215.7km (134.0 miles)
Chau Pha Quarry, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam10° 34" 14" N107° 8" 31" E217.7km (135.3 miles)
Nui Thi Vai Granite Quarry, Prúc Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam10° 35" 43" N107° 5" 12" E218.8km (136.0 miles)
Phu Mỹ Quarry, Prúc Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam10° 35" 59" N107° 5" 38" E219.5km (136.4 miles)
Nui Thom South Crater, Nui Thom, Đất Đỏ District, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam10° 33" 21" N107° 16" 4" E220.3km (136.9 miles)
Nui Thom, Đất Đỏ District, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam10° 33" 38" N107° 16" 3" E2đôi mươi.8km (137.2 miles)
Nui Thom North Crater, Nui Thom, Đất Đỏ District, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam10° 33" 43" N107° 16" 13" E221.0km (137.3 miles)
Đa Bac, Châu Đức District, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam10° 35" 39" N107° 16" 41" E224.7km (139.6 miles)
Đa Bac crater quarry, Đa Bac, Châu Đức District, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam10° 36" 52" N107° 17" 29" E227.3km (141.2 miles)
Phnom Den, Takeo dán Province, Cambodia10° 35" 59" N104° 52" 59" E284.7km (176.9 miles)
Phnom Bayong, Takeo dán giấy Province, Cambodia10° 34" 12" N104° 49" 33" E286.5km (178.0 miles)

Nearby features from geonames.org

Search moreFeatureTypeLatitudeLongitudeDistanceBearing
Côn SơnPopulated place8° 41" 11" N106° 36" 29" E0.2km (0.1 miles)
Côn Sơn IslandIsland8° 41" 52" N106° 36" 6" E1.6km (1.0 miles)
Sngơi nghỉ MuốiPopulated place8° 40" 22" N106° 35" 48" E1.8km (1.1 miles)
An HảiPopulated place8° 40" 36" N106° 35" 29" E2.0km (1.2 miles)
Vịnh Côn SơnBay8° 40" 15" N106° 37" 57" E3.1km (1.9 miles)
Six Senses Con DaoHotel8° 42" 4" N106° 38" 0" E3.3km (2.1 miles)
Mũi Chyên ổn ChimPoint8° 40" 59" N106° 39" 0" E4.6km (2.9 miles)
Mũi Tà BêPoint8° 41" 54" N106° 39" 1" E4.9km (3.0 miles)
Côn ĐảoPopulated place8° 42" 10" N106° 38" 56" E4.9km (3.1 miles)
Cỏ ỐngPopulated place8° 43" 39" N106° 37" 40" E5.2km (3.2 miles)

Regions in cialiskka.com that contain this locality

RegionType
Sunda PlateTectonic Plate
VietnamCountry
Bà Rịa-Vũng Tàu Province, VietnamProvince

Regions in GADM Database

*
*
*
*