Cgv celadon tân phú hồ chí minh

      14
Giờ mở cửa :Thứ Hai: 7:00 AM – 11:30 PMThứ Ba: 7:00 AM – 11:30 PMThứ Tư: 7:00 AM – 11:30 PMThứ Năm: 7:00 AM – 11:30 PMThứ Sáu: 7:00 AM – 11:30 PMNgày máy Bảy: 7:00 AM – 11:30 PMChủ Nhật: 7:00 AM – 11:30 PM

Bạn đang xem: Cgv celadon tân phú hồ chí minh

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
>

Xem thêm: Two Against The World

frequently asked questions (FAQ):

Where is CGV Celadon Tân Phú?

CGV Celadon Tân Phú is located at: level 3, Aeon Mall, 30 Bờ Bao Tân Thắng, tô Ký, Tân Phú, hồ nước Chí Minh, Vietnam.

What is the phone number of CGV Celadon Tân Phú? What is the opening hours of CGV Celadon Tân Phú?

thiết bị Hai: 7:00 AM – 11:30 PMThứ Ba: 7:00 AM – 11:30 PMThứ Tư: 7:00 AM – 11:30 PMThứ Năm: 7:00 AM – 11:30 PMThứ Sáu: 7:00 AM – 11:30 PMNgày thứ Bảy: 7:00 AM – 11:30 PMChủ Nhật: 7:00 AM – 11:30 PM

Where are the coordinates of the CGV Celadon Tân Phú?

Latitude: 10.801702 Longitude: 106.6179746


2. Cafe Hitachi 59/ 46 Đường số 9, Linh Chiểu, Thủ Đức, hồ Chí Minh, VietnamDanh Từ: Tọa độ: 10.8527687, 106.7661338

3. People"s Committee of Binh Trung Dong Ward Số 2, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, hồ Chí Minh, VietnamDanh Từ: Tọa độ: 10.7892449, 106.7718691


5. Chống Vé Hoàng Quân Bình Chiểu, Thủ Đức, hồ Chí Minh, VietnamDanh Từ: Tọa độ: 10.8764568, 106.7469614