Bản đồ quận 7 thành phố hồ chí minh

      14

Cập nhật thông báo mới nhất vềBản đồ hành bao gồm Quận 7 Tp.Hồ Chí Minhvì chưng Websistecialiskka.comtổng hợp từ những nguồn trênInternet đáng tin cậy nhất. Quý khách hàng tất cả thể xem đây là báo cáo tđam mê khảo với nhu cầu tra cứu lên tiếng về bản đồ quận 7 và các phường của Quận 7.

Bạn đang xem: Bản đồ quận 7 thành phố hồ chí minh

Quận 7 bao gồm vị trí địa lý tiếp gần kề với các khu vực sung xung quanh như: Phía Bắc sát quận 4 qua Kênh Tẻ – Phía Đông Bắc gần kề quận 2 qua sông TP. Sài Gòn – Phía Nam sát huyện Nhà Btrằn qua Rạch Đỉa – sông Phụ Xuân – Phía Đông gần kề huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai qua sông Nhà Bè – Phía Tây ngay cạnh huyện Bình Chánh – Phía Tây Bắc tiếp giáp quận 8 qua rạch Ông Lớn.

Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minch gồm 10 phường: PhườngBình Thuận, PhườngPhụ Mỹ, PhườngPhú Thuận, PhườngTân Hưng, PhườngTân Kiểng, PhườngTân Phong, PhườngTân Phú, PhườngTân Quy, PhườngTân Thuận Đông, PhườngTân Thuận Tây.

Diện tích Quận 7: 35,76km²


Ngoài ra, những bạn tất cả thể tham mê khảo thêmBản đồ Hành chủ yếu Thành Phố Hồ Chí Minc & 24 Quận Huyện


*
Bản đồ quy hoạch bình thường Quy hoạch Quận 7


MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ QUẬN 7 TPHCM

Thời Việt Nam Cộng hòa:

Ngày 27 mon 3 năm 1959, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa phát hành Nghị định số 110-NV về việc phân chia sáu quận đang có của Đô thành TPhường. Sài Gòn thành tám quận mới: Nhứt, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy với Tám (trừ ba quận: Nhứt, Nhì, Ba giữ nguim, các quận còn lại đều đổi thương hiệu cùng thế đổi địa giới hành chính). Hiện nay, quận 7 (quận Bảy) trùng với một phần địa giới của quận 5 cũ.

Năm 1959, quận Bảy gồm 06 phường: Bến Đá, Bình Đông, Cây Sung, Hàng Thái, Phú Định, Rạch Cát. Sự phân loại hành bao gồm này vẫn giữ nguyên mang đến đến ngày 29 tháng tư năm 1975.

Giai đoạn 1975-1976:

Sau khi Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tiếp quản Đô thành Thành Phố Sài Gòn cùng những vùng lân cận vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày 3 mon 5 năm 1975 thành phố Thành Phố Sài Gòn – Gia Định được thành lập. Lúc bấy giờ, quận 7 (quận Bảy) thuộc thành phố TP Sài Gòn – Gia Định mang lại đến mon 5 năm 1976.

Ngày đôi mươi mon 5 năm 1976, tổ chức hành chánh thành phố TP Sài Gòn – Gia Định được sắp xếp lần nhì (theo quyết định số 301/UB ngày đôi mươi mon 5 năm 1976 của Ủy ban Nhân dân Cách mạng thành phố TP Sài Gòn – Gia Định). Theo đó, quận Bảy với quận Tám cũ hợp nhất lại thành quận 8 mang đến đến ngày này. Như vậy quận 7 cũ bị giải thể vào năm 1976.

Quận 7 mới, từ năm 1997 đến nay

Một góc Khu đô thị Phụ Mỹ Hưng

Quang cảnh một phần khu vực đô thị Phú Mỹ Hưng tại Nam Sài GònNgày 6 mon 1 năm 1997, Chính phủ Việt Nam phát hành Nghị quyết số 03-CP<1> về việc thành lập các quận, phường mới thuộc thành phố Hồ Chí Minch. Nội dung về việc thành lập Quận 7 với các phường thuộc Quận 7 như sau:

1.Thành lập Quận 7 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên cùng dân số của các làng Tân Quy Đông, Tân Quy Tây, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Phụ Mỹ, 337 ha diện tích tự nhiên với 6.636 nhân khẩu của thị trấn Nhà Bè, thuộc huyện Nhà Btrần.

Quận 7 gồm 3.576 ha diện tích tự nhiên với 90.9đôi mươi nhân khẩu.

2. Thành lập các phường thuộc Quận 7:

a) Thành lập phường Prúc Mỹ bên trên cơ sở 373 ha diện tích tự nhiên với 6.636 nhân khẩu của thị trấn Nhà Btrần.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Nấu Bún Cá Nha Trang Nồng Nàn Vị Biển

Phường Prúc Mỹ có 373 ha diện tích tự nhiên và 6.674 nhân khẩu.b) Thành lập phường Prúc Thuận bên trên cơ sở 786 ha diện tích tự nhiên với 6.699 nhân khẩu của xã Prúc Mỹ; 43 ha diện tích tự nhiên và 129 nhân khẩu của thị trấn Nhà Bè.

Phường Phụ Thuận có 829 ha diện tích tự nhiên cùng 6.828 nhân khẩu..c) Thành lập phường Tân Prúc bên trên cơ sở 459 ha diện tích tự nhiên với 6.892 nhân khẩu của xóm Prúc Mỹ.

Phường Tân Prúc gồm 459 ha diện tích tự nhiên và 6.892 nhân khẩu.d) Thành lập phường Tân Thuận Đông trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên với dân số của làng Tân Thuận Đông, gồm 812 ha với 12.228 nhân khẩu.

e) Thành lập phường Bình Thuận bên trên cơ sở 149 ha diện tích tự nhiên cùng 4.181 nhân khẩu của thôn Tân Thuận Tây; 16 ha diện tích tự nhiên và 1.902 nhân khẩu của xã Tân Quy Đông.

Phường Bình Thuận có 165 ha diện tích tự nhiên với 6083 nhân khẩu.f) Thành lập phường Tân Thuận Tây bên trên cơ sở 105 ha diện tích tự nhiên với 14.365 nhân khẩu của làng mạc Tân Thuận Tây.

Phường Tân Thuận Tây bao gồm 105 ha diện tích tự nhiên với 14.365 nhân khẩu.g) Thành lập phường Tân Kiểng bên trên cơ sở 49,37 ha diện tích tự nhiên cùng 3.790 nhân khẩu của buôn bản Tân Quy Tây; 16,4 ha diện tích tự nhiên cùng 5.683 nhân khẩu của làng Tân Quy Đông; 31,23 ha diện tích tự nhiên với 2.373 nhân khẩu của xóm Tân Thuận Tây.

Phường Tân Kiểng có 97 ha diện tích tự nhiên với 11.846 nhân khẩu.h) Thành lập phường Tân Quy trên cơ sở 86 ha diện tích tự nhiên với 9.265 nhân khẩu của buôn bản Tân Quy Đông.

Phường Tân Quy gồm 86 ha diện tích tự nhiên và 9.265 nhân khẩu.i) Thành lập phường Tân Phong bên trên cơ sở 290 ha diện tích tự nhiên và 4.044 nhân khẩu của xã Tân Quy Đông; 100 ha diện tích tự nhiên với 680 nhân khẩu của buôn bản Tân Quy Tây; 40 ha diện tích tự nhiên và 33 nhân khẩu của thôn Phụ Mỹ.

Phường Tân Phong gồm 430 ha diện tích tự nhiên với 4.757 nhân khẩu.k) Thành lập phường Tân Hưng trên cơ sở 2trăng tròn ha diện tích tự nhiên và 12.0đôi mươi nhân khẩu của làng mạc Tân Quy Tây.

Phường Tân Hưng bao gồm 2trăng tròn ha diện tích tự nhiên cùng 12.0đôi mươi nhân khẩu.