Bạn cùng phòng của tôi là hồ tiên

      11

Phim chúng ta Cùng chống Tôi Là yêu tinh – Hay mang tên khác là bổ Đích Thất Hữu Thị hồ Tiên.Bạn đang xem: Truyện chúng ta cùng phòng của mình là hồ nước tiên

Phim chuyển thể từ tè thuyết thuộc tên. Dự án công trình đam mỹ chuyển thể bạn Cùng Phòng của tớ Là hồ nước Tiên được chia thành phiên bản điện ảnh Bạn cùng Phòng của tôi Là hồ nước Tiên bỏ ra Linh hồ Thánh Tử cùng webdrama Bạn thuộc Phòng của tớ Là hồ nước Tiên Chi thanh xuân Vị Ương. 

Tên phim: Bạn cùng Phòng của tớ Là hồ Tiên

Số tập: 30 tập

Đạo diễn: Tân Duệ

Tổng đạo diễn: Thành Vệ Bình

Cố vấn: Lý Tác Nam

Diễn viên chính: Ngô Sở Nhất, Lý Trạch bởi (đều trực thuộc công ty truyền thông MEDO.)

Nội dung:

Phim thuộc thể các loại thần tiên kỳ ảo, đa phần xoay quanh câu chuyện hồ tiên Lục Bạch vượt không gian và thời gian để đến xã hội hiện nay đại, báo ơn cho vị ân nhân cứu vãn mạng của hồ nước tộc.

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. Khổng lồ continue publishing, please remove it or upload a different image.


Bạn đang xem: Bạn cùng phòng của tôi là hồ tiên

*

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


*

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. Khổng lồ continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To lớn continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. Khổng lồ continue publishing, please remove it or upload a different image.


*

Xem thêm: Bài Viết Về Nha Trang Bằng Tiếng Anh Về Nha Trang, Giới Thiệu Nha Trang Bằng Tiếng Anh

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To lớn continue publishing, please remove it or upload a different image.


*

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


*

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. Lớn continue publishing, please remove it or upload a different image.